Bu firmalardan bir ksm teklifini kabul ederek ona hem hammadde hem de para yardmnda bulundular. Honda vaz m geçti? Soichiro hondann baarsnn sebeplerini özetlersek 1) yeni bir fikir bulduunda srarla ve inatla fikrini hayata geçirmek için eyleme geçmesi ve bu fikrini mükemmelletirmek için çaba harcamas. Hikaye mutlu sonla burada bitti demeyin çünkü soichiro honda toyota firmasyla anlat yllarda japonya ikinci dünya savana girmiti. Ürettii otomobiller ve motosikletleriyle tannan honda firmasn çoumuz biliriz peki kurucusu olan soichiro hondann ilham verici baar hikayesi ve müthi irade gücü hakknda ne biliyoruz? Hondann toyotayla olan ihaleyi yerine getirebilmesi için bir fabrika açmas gerekiyordu ama japonya'daki tüm ham maddeler sava nedeniyle ordunun emrine verilmiti ve fabrikay yapacak beton için çimento bile bulamyordu. Moralini bozmadan fabrikay yeniden ina etti ancak ikinci kere bombaland. "piston segman" fikrinin onlara ne büyük yararlar salayacan tamamen göz ard eden toyota mühendisleri soichiro hondann icad olan motoru "standartlarmza uymuyor" diyerek red ettiler. Hedefi o dönemlerde japonyada yeni yeni faaliyete geçmi toyota otomobil firmasna bu fikrini satmakt. Bu yazmda bay hondann çounuza ilginç geleceini ve kendi hedefleriniz dorultusundaki mücadelenizde size ilham vereceini dündüm baar hikayesini paylamak istiyorum. 5) hedeflerine ulama yolculuunda asla ama asla pes etmemesi.

Parhaat seksi asennot adult webcam chat

En sonunda toyota kendisi için motor üretmesi için soichiro hondayla anlat. Bir çok ülke gibi japonyada 1930'lu yllardaki büyük ekonomik krizde sersefil olmutu. Japonyann her tarafndaki.000 (on sekiz bin) bisiklet satcs dükkana tek tek mektup yazd ve onlara üretecei hafif ve yeni bir motosiklet fikrini anlatarak bunun japonya'nn gelecei için büyük bir giriim olduu konusunda onlar ikna etti. Honda vaz geçti mi? Bu sebeple japonyadaki üniversiteleri dolat ve oradaki hocalar ve mühendislerle görüerek usanmadan fikrini anlatt. Artk herey iyi gidiyordu ve savata bitmek üzereydi. Karsnn mücevherlerini satarak ve elinde avucunda ne varsa ortaya dökerek edindii sermayenin tamamn bu prototipi üretmek için harcayan soichiro honda en sonunda çalan bir motor örnei ile toyota firmasnn kapsna dayand. 2) etrafndakilerin her türlü kötümserlii ve alayclna ramen moralini hiç bozmadan çalmaya,üretmeye devam etmesi ve hayalinden vazgeçmemesi 3) son derece büyük felaketlere urasa ve alamayacak gibi görünen engellerle karlasa bile bunalma girmeyi ve vazgeçmeyi dünmeden sakince dünüp yeni çözümler üretmeye çabalamas 4) baarya ulat zaman. Tabii baar hemen gelmedi. Soichiro tüm parasn ve umutlarn yatrd prototip red edildii zaman ne yapt dersiniz. Tam üretime balayaca zaman fabrikas bombaland. Zaten artk be paras bile kalmamt. Hondann fabrikas yok olmasayd bile insanlar otomobil kullanmay brakt için ürettii motorlar satabilmesi zor olacakt. Honda yllar süren ve tamamen kendi imkanlaryla giritii aratrmalar sonucunda "piston segman" konseptine dayanan yeni bir motor dizayn kefetti. Ite bu zorlu dönemde erken yalarnda çalma hayatna atlmak zorunda kald için diplomas olmayan ama motor ustal konusunda büyük bir beceriye sahip soichiro honda isimli genç bir adam mahalle arasnda açt küçücük atölyesinde sürekli olarak motorlarla urayor ve yeni bir icat bulabilmek için kafa patlatyordu.

honda artk zengin ve mutlu bir ekilde köesine çekilir ve motosikletlerini satarak mutlu mesut yaar diyorsanz yanldnz. Bu ilginç bisikleti gören komular kendileri içinde üretmesini istediler ancak ülkede büyük bir fakirlik ve hammade ktl vard ve böyle bir üretime geçmesi imkanszd. Uzun yllar süren çabalar meyvesini vermi, yeni ürettii motorunu toyotaya kabul ettirmi, yüklü bir ihale alm ve sava artlarna ramen fabrikasn kurmutu. Bir gün oturdu ve kendisinin de kullanmaya balad bisikletine özel olarak ürettii küçük ve az benzin tüketen bir motor takt. Dünsenize "normal bir insan" bu kadar çabadan sonra kurduu fabrikas iki kere bombalanp üçüncüsünü yapmaya kalktnda üretim yapacak çelik bulamazsa çoktan topu atar belki tmarhaneyi bile boylard ancak hondann çelikten sert iradesi gene pes etmedi ve son derece ilginç baka bir çözüm buldu. Japonyay sabahtan akama sürekli bombardman eden amerikan sava uçaklar yaktlar bittii zaman uçaklarndaki ek yakt depolarn aa atyor ve yollarna devam ediyorlard. Mühendislerin dizaynn red etmelerinin sebebinin onlarn istedii teknik standartlara uygun bir motor yapamamas olduunu ve bunun sebebinin de kendi teknik eitim eksiklii olduunu dünen honda kendisini gelitirmeye karar verdi. Bu kadar özenle gelitirdii fikrinin toyota tarafndan büyük bir hevesle ve güzel bir para karlnda satn alnacan dünen ve neredeyse tüm servetini bu umuda yatran honda icadn inceleyen toyota mühendislerinin birazda eitimsiz bir adamn kendilerine böylesine bir fikirle gelmesine ararak ama daha çok da burunlarn. Honda kaderine küsüp "bu ileri brakyorum ben" artk diyeceine kafasn çaltrd ve bu yeni durumda ne yapabileceini dündü. Bu arada sava bitmiti ve japonya'da benzin ktl yaand için insanlar otomobil kullanmay terk etmi ve gidecekleri yerlere ya yürüyerek ya da bisikletlerle gitmeye balamlard. Çou gittii yerde kendisiyle alay edilmesine ramen tam iki sene boyunca sürekli yeni eyler örenerek hem kendini hemde motor prototipini gelitirip mükemmel hale getirdi.

Fatty BBW milf CAM Girl Sucks Cock like an Ugly Deepthroat BJ Whore.